Recent Posts
Featured Posts

Contract with Boliden Odda

PHOTO COURTESY: Boldien Odda - Every picture in article is reprinted with permission from Boliden Odda. www.boliden.com

Vassnes Solutions AS has together with Kvinnherad Elektro AS signed a contract with Boliden Odda. The contract involves the supply of electrical and instrument works to Boliden's P200 project, which is that Boliden will increase production capacity from 170.00 tonnes to 200,000 tonnes of zinc a year. The contract also includes upgrading of lights in series 4. Startup will be in October and the work expected to be completed by summer 2016.

The Boliden Odda Zinc smelting plant produce pure zinc, zinc alloys, sulphuric acid and aluminium fluoride. To read more about Boliden Odda visit: http://www.boliden.com/Operations/Smelters/Odda/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vassnes Solutions AS har sammen med Kvinnherad Elektro AS inngått kontrakt med Boliden Odda. Kontrakten går ut på leveranse av elektro og instrument arbeid ved Bolidens P200 prosjekt, som går ut på at Boliden skal øke produksjonskapasiteten fra 170.00 tonn til 200.000 tonn sink i året.

Kontrakten inneholder også oppgradering av lys i serie 4.

Oppstart blir i oktober og arbeidet ventes avsluttet til sommeren 2016.

Boliden Zink smelteverk produerer ren sink, sink legeringer, svovelsyre og aluminium fluor. For å lese mer om Boliden Odda besøk: http://www.boliden.com/Operations/Smelters/Odda/

#NewContract #Industry #BolidenOdda #P200

Archive

Vassnes Solutions

WE SOLVE THE TASK!