Vassnes Solutions

WE SOLVE THE TASK!

Ledige stillinger:
Vacancies:

Vi har mye å gjøre og søker nå folk med arbeidslyst og kapasitet innenfor

følgende stillinger:
 

- Elektrikere

- Formenn

- Ingeniører

- Prosjekt Ledere

Henvendelser angående spørsmål om stillingene kan besvares av vår Faglig Leder:

Sven Ove Kjerpeseth. Tlf: 960 15 594, svenove@vassnes.com

CV sendes til gerd@vassnes.com

eller pr post:

Vassnes Solutions AS

Haukelivegen 745

5580 Ølen

Att: Gerd Rødne

We have a lot to do and are now looking for people with working desire and capacity within the following positions:

- Electricians

- Foremen

- Engineers

- Project Leaders

For questions about the positions please contact our Electro Technical Manager: Sven Ove Kjerpeseth Tlf: 960 15 594, svenove@vassnes.com


Please send CV to gerd@vassnes.com

or by post:

Vassnes Solutions AS

Haukelivegen 745

5580 Ølen

Att: Gerd Rødne