For å sikre kontroll og overvåking bruker vi Landax.

Kvalitetssikring

Vassnes Solutions kvalitetssystem måler seg opp mot kravene i kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008/15. I tillegg til å følge lov og forskriftskrav vil vi med kvalitetssystemet vårt drive et kontinuerlig forbedringsarbeid.

 

Kvalitetssystemet vårt skal bidra til:

- At vi overholder eksterne og interne krav til sikkerhet og kvalitet

- At alle aktiviteter blir utført på en sikker, pålitelig og effektiv måte

- Kontinuerlig læring og forbedring

- Skape gode resultater av høy kvalitet i vårt arbeid

- Kundetilfredshet

 

For å oppnå dette vil vi drive med kontinuerlig overvåkning av kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet vårt. Dette gjøres blant annet via rapporteringssystemet, ansattes erfaringer og evalueringer, kundens tilbakemelding, intern revisjoner, eksterne revisjoner og ledelsens gjennomgang.

 

 

 

Vassnes er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001 Styringssystem:

 

På grunn av den nye store oppdatering av NS-EN ISO 9001 - er vårt system basert på

ISO-standarden 9001: 2015.

Vassnes Solutions

VI LØSER OPPGAVEN!