Selskapet ble ISO sertifisert 21.06.2017 i henhold til ISO 9001: 2015.

 

HMS og kvalitet er kjerneverdier som vi i Vassnes Solutions AS verdsetter høyest. Dette gjenspeiles ved at HMS og kvalitet vil alltid være i fokus på alle nivåer i selskapet, fra ledelse til hver enkelt ansatt.

 

Og det vil alltid være en prioritet ved alle bedriftens aktiviteter, samt at vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og standarder for HMS og kvalitet.

 

Helse, - miljø og sikkerhet og kvalitetsstyring er et lederansvar i Vassnes Solutions. Vassnes Solutions HMS og KS arbeid er basert på internkontrollforskriften, samt etterlevelse av ISO 9001 styringssystem.

For å sikre kontroll og overvåking bruker vi Landax.

KHMS

Vassnes Solutions

VI LØSER OPPGAVEN!