For å sikre kontroll og overvåking bruker vi Landax.

Vi mener at høy standard for helse og sikkerhet vil bidra til å styrke våre resultat og at vår helse og sikkerhetspolitikk henger nøye sammen med tjenestene vi leverer. I Vassnes Solutions er våres kunder og ansattes trygghet, helse og sikkerhet en prioritet.

 

 

Alle ansatte i Vassnes Solutions har et ansvar for egen sikkerhet, samtidig som man også har ansvar for andres sikkerhet. Derfor har vi høyt fokus på at alle ansatte benytter seg av bedriftens rapporteringssystem og melder inn forhold og tilløp som kan føre til uønskede hendelser.

Vi forventer at alle ansatte tar bedriftens HMS verdier med i sitt daglige arbeid, slik at vi får en trygg arbeidsplass.

 

 

Alle skader og yrkessykdommer kan forebygges, og vi vil bestrebe oss på å ha en proaktiv holdning og drive forebyggende og helsefremmende arbeid slik at vi får et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse.

Vassnes Solutions arbeider kontinuerlig for å unngå belastninger og forurensinger på det ytre miljø og våre produkter og tjenester skal tilfredsstille samfunnets og kundenes krav til miljø.

 

 

Vår HMS politikk skal bidra til:

- Sikkerhet for menneskers liv og helse, herunder arbeidsmiljø.

- Sikkerhet for miljøet.

- Sikkerhet av eiendom og utstyr.

- Sikkerhet av dokumenter og data.

- Sikkerhet for brukere av våre produkter og tjenester.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Vassnes Solutions

VI LØSER OPPGAVEN!